Gå til sidens hovedinnhold

Oppfordrer til å rydde is og snø av tak

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har kommet mye snø i Finnmark denne vinteren, og mange har mye lagret på takene rundtomkring.

110 Finnmark oppfordrer hus og gårdeiere til å rydde snø og is av tak.

Alle gårdeiere og huseiere må påse at det ikke faller is og snø ned fra sine tak skriver de på twitter.

Dette sier Lovdata:

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsla er forbundet med fare eller ulempe, og snarest sørge for at taket blir rydda, jf. § 3-9.

Videre heter det i § 4-2 at eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter å rydde fortauet utafor eiendommen for snø og is etter et ras.

Politivedtekt for Oslo kommune følger av forskrift 6. juni 2007 nr. 577, kor § 4-1 lyder:

  • Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.
  • Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.
  • Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is