Gå til sidens hovedinnhold

Opprettet 30 midlertidige stillinger i Finnmark. Samtidig forsvant 16 ordinære årsverk

Det er Politiforum som melder dette mandag morgen.

(iFinnmark)

Mars i år fikk Finnmark politidistrikt i oppgave å ansette 30 midlertidige politifolk for å styrke bemanningen i forbindelse med koronasituasjonen. Alle stillingene var besatt, kunne politidirektoratet melde 8. juni. Samtidig viser Politidirektoratets egne bemanningstall at antall årsverk i distriktet har sunket. I perioden 29. mai til 31. mai har Finnmark politidistrikt fått 16 færre politiårsverk, melder Politiforum.

En anonym kilde som Politiforum refererer til i sin artikkel, hevder at koronastillingene skal ha blitt brukt til å spare inn på budsjettunderskudd ved å holde stillinger vakante mens koronastillingene brukes til å dekke den daglige driften. Men GDE-leder (Geografiske Drifts Enhetene) Øyvind Lorentzen i Finnmark politidistrikt avviser at stillingene har blitt brukt til annet enn hva de har vært tiltenkt.

At Finnmark politidistrikt har fått færre ordinære årsverk, forklarer Lorentzen at henger sammen med at politidistriktet har høy omsetning og til enhver tid har vakante stillinger, samt at en rekke av de midlertidige ansatte har søkt til tjeneste i ekstrastillingene som er administrert av UP.

– Våre tilsetninger har vært helt i tråd med Politidirektoratets intensjon med ekstrastillingene, og tilsetningene har også vært vurdert av POD som helt innenfor intensjonen, sa han til Politiforum.

Les også

Politiet får 30 nye stillinger: – Vi er godt forberedt

Bakgrunnen for kritikken mot ledelsen i politiet kom delvis etter et ledermøte 8. mai hvor ble presentert at distriktet har klart å få ned budsjettunderskuddet fra 2,1 millioner kroner til 364.000 i pluss, samtidig som det i et utkast var skrevet: «Vi berges utelukkende av koronastillingene, fordi vi holder faste stillinger vakant som følge av det», ifølge Politiforum.

Utkastet ble senere omformulert til følgende:

«En stor del av innsparingen kommer ved å ha en periode med ledighet i stillingene før ny ansettelse. Dette ved at oppstartsdato etter oppsigelse settes 1–3 måneder frem i tid på de tjenestestedene dette er mulig. Det vi (GDE) må legge opp en strategi for 2021 der vi etter all sannsynlighet ikke har de stillingene lengre.»

– Grunnen til at formuleringen ble tatt bort er fordi den faktisk var feil og misvisende, sa Lorentzen til Politiforum.

Kommentarer til denne saken