Oppsigelsen av rådmannen:- Ønsker fritak fra taushetsplikten

- Vi ønsker å få frem vår side av prosessen og belyse at vi har et helt annet syn på dette, sier Lars Helge Jensen (H) kommunestyremedlem etter gårsdagens lukkede møte hvor rådmann Raymond Robertsen ble oppsagt.