Ordfører Jan Olsen svarer på interpellasjonene

Det var kommet inn to interpellasjoner fra kommunestyremedlemmene Kari Lene Olsen AP og fra Trudy Engen SV. Ordfører har svart begge representantene.