Det er gjennom partienes vedtak at de politiske mål og metoder kommer frem. Som ordfører for alle uansett politisk tilknytning så vil det ikke være riktig å kommentere partienes styrevedtak.

Jeg reagerer imidlertid sterkt på, og vil på det mest bestemte avvise alle slags påstander om at kommunens ledelse ikke respekterer innbyggerne og at ledelsen ikke yter. Som ordfører vil jeg beklage ovenfor våre ansatte at slike usanne påstander kommer fra folkevalgte og politiske partier.