Ordføreren har sendt spørsmål til Kunnskaps og modernisering departementet på Stortinget: - Kan Covid-19 midler tildeles til drift?

Ordfører har tatt kontakt med Kunnskaps og modernisering departementet på Stortinget, da det ønskes klarhet i spørsmål vedrørende eventuelle begrensinger i tildeling av «Covid 19-midler». Disse spørsmålene dreier seg i all hovedsak om tildeling av midler til drift.