Ordføreren sendte styreleder brev midt i ansettelsesprosessen – advarte mot søker

I forkant av søknadsfristens utløp i FiMiL videresendte den da påtroppende ordføreren i Nordkapp, Jan Olsen, en e-post til styret i Finnmark Miljøtjeneste hvor det advares mot å ansette en voldtektsdømt kommunetopp som daglig leder i fast stilling.