Orientering om parkeringsvirksomhet i Nordkapp kommune: Enstemmig utsettelse av saken

Varaordfører (SP) Tor Mikkola ønsker at rådmannen utreder og lager en helhetlig plan hvor man legger tilrette for både bolyst og næringsvirksomhet før man vedtar denne saken. Han legger frem flere forslag til hva man ønsker seg i denne saken.