To bygninger ødelagt i dødsbrann. Lerøy vet hva de vil gjøre med anlegget

Konsernet lager en plan for framtiden til det brannskadde smoltanlegget i Lebesby kommune.