I en artikkel fra Finnmarksposten som ble publisert tirsdag 5. september kunne vi lese at flere fullfører videregående i Finnmark. Artikkelens skribent forteller at det er all grunn til å smile - og det er det!

At flere fullfører videregående i Finnmark, og landet for øvrig, er en direkte effekt av at Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensa i 2016. Siden den ble innført så er elevene mer til stede i undervisningen, de får bedre karakterer og flere fullfører og består videregående. Med andre ord så fungerer fraværsgrensa godt! Dette viser også tallene fra Fafo-rapporten som kom i 2020 og de ferske tallene fra Utdanningsdirektoratet.

Derfor bekymrer det meg at dagens regjering ønsker å fjerne grensa. Konsekvensen av det vil være at fraværet skyter opp igjen, elevene blir mindre til stede i undervisningen igjen og karakterene vil gå ned. Med så gode resultater i Finnmark, så kan vi ikke la det skje.

Vi kan være enige om at selv om fraværsgrensa fungerer, betyr ikke at den ikke kan bli enda bedre, og derfor vil vi heller finne ut hvilke løsninger som funker bra, i stedet for å skrote den. Vi får håpe Arbeiderpartiet innser hvor bra fraværsgrensa er, så kan vi heller ta diskusjonene på hvordan vi kan gjøre den enda bedre.

I artikkelen fra Finnmarksposten som jeg viser til sier Finnmark Arbeiderparti sin fylkesordførerkandidat, Linda Beate Randal, at hun er glad for den gode økningen fylket har hatt. Hun fortsetter med å si “Jeg tror egentlig alle fikk et lite sjokk da vi så hvor lav gjennomføringsgrad det var på skolene i Finnmark. Vi var derfor nødt å iverksette en større satsing, og det er veldig gledelig å se at den nå har båret frukter. Nå er det bare viktig at vi viderefører det gode arbeidet, slik at den positive utviklingen ikke stopper opp”.

Jeg er helt enig med fylkesordførerkandidaten til Finnmark Arbeiderparti. Det er viktig å videreføre det gode arbeidet som har blitt igangsatt for å få ned fraværet i videregående skole, slik at den positive utviklingen ikke stopper opp. Derfor håper jeg at Arbeiderpartiet i Finnmark kan være med Høyre på å innføre en lokal fraværsgrense dersom regjeringen skroter den.

Randal sier klart og tydelig at det som gjøres nå, det funker. Så hvorfor skal vi da fjerne noe som funker?