Passasjer klagde da han ikke fikk drosjetur etter at flyet ble tåkefast. Slik gikk det

Passasjer krevde erstatning etter at flyet ble kansellert, men fikk ikke medhold.