Vi er verken sinte eller skuffet over det – det eneste vi har bedt om, er at man forteller velgerne hvilken politikk man fører, og at man er i samarbeid med NSR. Nå trenger ikke velgerne å tvile lengre.

Det er interessant at det eneste SP har å komme med, er påstanden om hvordan Nordkalottfolket bevisst jobber for å splitte på Sametinget, noe som er det reneste tøv. Vår gruppe utgjør to personer på Sametinget, mot NSR, AP, SP og resten av flertallet sine 31. Et overveldende flertall som har gitt dem fullstendig makt de siste fire år.

Nordkalottfolket har siden 2005 kjempet for å endre motorferdselloven og kjempet for at utmarksbrukere skal få likeverdige rettigheter i utmarka. NSR-SP-flertallet er mer opptatt av å beskytte reindrifta, og gi rettigheter til samer, ikke til alle andre. Skal vår samiske utmarkskultur overleve, må vi alle få bruke naturen – og det skader oss heller ikke at nordmenn og kvener får gjøre det samme. Utmarksbruken og -kulturen må styrkes, om den samiske kulturen skal overleve i fremtiden!

Og når ble det god urfolkspolitikk å privatisere Finnmarksvidda? NSR, Same-SP og Same-AP sin håndtering av spørsmålene rundt Karasjokeiendommen taler sitt tydelige språk. Det synes som «urfolk» som begrep bare er viktig når det gjelder å få bokstavene inn i grunnloven. Samtidig bryter man gjerne med alle urfolksprinsipper og vil privatisere Finnmarkseiendommen, som vi alle vet egentlig er eid av våre barn og fremtiden.

Nordkalottfolket ønsker 1000 nye arbeidsplasser i utmarka, og minst 10 nye kyst- og fjellstuer i nettverk, som gir reiselivsarbeidsplasser og bolyst for lokalbefolkningen. Vi vet dette vil gi mange samiske arbeidsplasser, og samisk stolthet rundt vår kultur. Fra flertallet hørte vi bare bekymring for det økte trykket i utmarka da vi foreslo det. Og hvor har vi det ifra? Jo, fra debatten etter at det ble foreslått på Sametinget.

Imens gror Norge igjen. Vi er blitt 4000 færre i nord de siste to årene, vi holder på å dø ut. Det går spesielt hardt utover samiske bygder, viser forskningen. Vis gjerne velgerne hvilken politikk Same-Sp har for å motvirke dette.

Vi vil at vår samiske kultur skal vokse og utvikle seg. Vi kommer til å fortsette å snakke om politikk, og hvordan vi vil utvikle det samiske næringer, samfunn og kultur. Så får Same-SP og dagens flertall fortsette å snakke om det de syns er viktigst i valgkampen – og mener de forskjellig fra oss om politikk, må de tåle at forskjellene nevnes. Politikk kalles det.

Nordkalottfolket vil alltid kjempe for saker vi mener er viktig. Når politikere som tror og kjemper for sin politikk og som klart og tydelig formidler dette blir definert som bråkmaker i et demokrati, vil jeg påstå at vi har et demokratisk problem.

Disse personangrepene mot Toril Bakken Kåven er ikke bare usmakelig, men også direkte udemokratisk. Til forskjell fra kommentarfeltene er avsenderen her ikke privatperson- men politisk parti i det samiske parlamentet. Men intensjonen er den samme – hetse personen til taushet.

Nordkalottfolket vil alltid ha en klar, tydelig og uredd leder til å fremme vår politikk. Vær gjerne uenig med oss i politiske saker, men hold person utenfor. Det fortjener det samiske demokratiet.