En mann fra Honningsvåg er dømt til 60 timers samfunnsstraff for kroppskrenkelse

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Politimesteren i Finnmark er tiltalte satt under tiltale ved Hammerfest tingrett for overtredelse av Straffeloven (2005) § 271 første ledd for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk.

Artikkeltags