Råkjørte i 80 sone: Dømt til bot og betinget fengsel

En mann (31) bosatt i Nordkapp er i Hammerfest Tingrett dømt for å overtredelse av Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362