Kollisjon mellom lastebil og personbil:- To personer sendt med Sea King

Fylkesvei 888 på Nordkynhalvøya er stengt på grunn av trafikkuhell.