Politiet har pålagt eier å sperre av området. Nordkapp kommune varsler tvangsmulkt

Politiet i Nordkapp har mottatt bekymringmeldinger i forbindelse med et bryggeanlegg med to pakkhus i Kamøyvær. Både bygninger og kai holder på å gå i oppløsning.