– Jeg tror det bare er her i kommunen det skjer

Jan Olsen fra SV var på valgstyremøtet 6. september hvor de gikk gjennom bekymringsmeldingen fra Fylkesvalgtinget.