Arbeiderpartiet flyttet svømmehallen til tredje prioritet. – Det har lite hensikt, sier rådmannen

I kommunestyrets behandling av handlingsprogrammet i «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv», ble saken om svømmehall i Nordkapp diskutert. Svømmehall-prosjektet ble flyttet fra ikke-prioritert, til prioritert liste.