Mål om 500 nye reiselivsjobber i Finnmark

Innen 2024 er målet et halvt tusen nye arbeidsplasser innen reiselivs- og opplevelsesnæringa i Finnmark. Det har fylkestinget vedtatt.

DEL

Finnmark fylkesting vedtok onsdag 19. juni regionale reiselivsstrategier for Finnmark. I strategidokumentet lanserer fylkestinget blant annet et mål om 500 nye arbeidsplasser i reiselivs- og opplevelsesnæringene innen 2024 skriver de i en pressemelding.

Innspill og høringssvar

Kommuner, næringslivet og organisasjonene knyttet til reiseliv- og opplevelsesnæringene har det siste halve året kommet med innspill og høringssvar, noe som gir et godt grunnlag for samarbeid nå som strategiene skal følges opp.

Hovedbudskapet fra både næringslivet og andre aktører har vært at bærekraft er den viktigste faktoren som fremtidens reiselivsnæring må bygge sin utvikling på.

Bærekraftig mål

Hovedmålet i reiselivsstrategiene er derfor at Finnmark skal være anerkjent som et av verdens mest bærekraftige reisemål innen 2024.

De fire delmålene kommer også som direkte resultat av innspill i prosessen. Delmålene det skal jobbes mot, er flere og mer lønnsomme bedrifter, at Finnmark skal være attraktivt og anerkjent som et bærekraftig reisemål, arbeidskraft med riktig kompetanse og logistikk- og samferdselsløsninger tilpasset reiselivsnæringas kunder.

Grunnlag for godt samarbeid

De nye reiselivsstrategiene for Finnmark skal legge grunnlag for et godt strategisk samarbeid mellom offentlige og private aktører i Finnmark. De skal legge rammene for at aktørene kan videreutvikle og fremme politikk til næringas beste.

Strategiene vil også legge premissene for prioritering mellom aktiviteter og tilskudd i perioden 2019-2023. Finnmark fylkeskommune ser frem til å sette i gang med oppfølgingen av strategiene, som er gyldige fra vedtaksdato.

Kan brukes etter sammenslåing

I sitt saksfremlegg fremhever fylkesrådmannen at de nye reiselivsstrategiene kan benyttes som strategisk plandokument også etter sammenslåingen av Troms og Finnmark 1. januar 2020.

Dokumentet er basert på en oppdatert kunnskapsinnhenting og er godt forankret i næringslivet og regionale samarbeidspartnere i det geografiske området Finnmark.

Også etter 1. januar 2020 vil de dermed være et godt faglig og strategisk hjelpemiddel når det i årene som kommer skal tas strategiske grep og viktige avgjørelser som vil påvirke reiselivsnæringa i denne delen av den nye regionen.

Artikkeltags