Nordkapphalvøya og Nordkapplatået

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nordkapp Arbeiderparti er glad for at kommunens ledelse har tatt initiativ overfor grunneier Fefo og i samarbeid med dem iverksatt områderegulering av Nordkapphalvøya skriver Nordkapp Arbeiderparti i en pressemelding til Finnmarksposten.

DEL

MeningerMed det store antall besøkende er det behov for å planlegge og styre bruken av området.

Nordkapp Arbeiderparti viser til at også festekontraktene mellom Fefo og Rica Eiendom på Nordkapplatået skal reforhandles i 2018, i etterkant av prosess med områderegulering av Nordkapphalvøya. Og at løyve, som kommunen har gitt Rica Eiendom, til å ta inngangspenger på Nordkapplatået går ut i 2018. Nordkapp Arbeiderparti har tidligere programfestet følgende:

Vi vil:


  • Videreutvikle Nordkapp kommune som reiselivskommune slik at denne næringen skal danne grunnlag for lokal verdiskapning og innovasjon
  • At en større del av verdiskapningen fra Nordkapplatået må tilfalle Nordkappsamfunnet
  • Arbeide for realisering av masterplanen for reiselivet
  • Befeste Nordkapps posisjon som et fyrtårn i norsk reiseliv, og sikre at Nordkapp leder an i destinasjonsutviklingen Nordkapp


Arbeiderparti vil følge opp tidligere programvedtak i de prosesser og saker som kommer i 2018. Vi vil arbeide for at reiselivsnæringen skal være en bærekraftig næring med lokal forankring og styrende kraft som skal sikre fellesgodene i Nordkappsamfunnet.

Visit Nordkapp skal være et ledende destinasjonsselskap i landsdelen. Nordkappturismen skal gi større ringvirkninger lokalt, bl.a. i form av mer lokal verdiskaping, bedriftsetableringer, næringsutvikling, kompetansebygging og helårsarbeidsplasser.

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer.

Nordkapp Arbeiderparti mener at vi, som besitter et internasjonalt reisemål, skal ha ambisjoner om å delta i den globale reiselivsveksten.

Vi skal jobbe og rigge oss for minst 500.000 besøkende på Magerøya i 2030. Nordkapp

Arbeiderparti mener at et sterkt reisemål utvikles ved et godt og målrettet samarbeid mellom private aktører, diverse organisasjoner og offentlig sektor.

Utviklingen av et sterkt reisemål krever aktiv kommunal forvaltning av kommunens offentlige friluftsområder sier pressemeldingen fra årsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti.

Artikkeltags