Scandic søker om nytt løyve på Nordkapp

Av

Scandic søker i dag nytt løyve hos Nordkapp Kommune etter friluftslovens §14 for adkomst til deler av Nordkapp-platået, men deler billetten opp i parkering, inngang til Nordkapphallen og avgift for adkomst til utearealer. Søknaden gjelder kun løyve for adkomstavgift til uteareal.