Snart klar for overføring av fylkesvegnettet:- Dette betyr det for trafikantene

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunen administrasjon av fylkesvegene i Troms og Finnmark