Kulturskolene har nå fått nye eiere

Av

Det er nemlig slik at landets kulturskoler eies av de respektive kommunene, og våre folkevalgte skal sørge for at kulturskolene får gode rammevilkår for å gi barn og unge et godt kunstfaglig innhold innenfor optimale læringsforhold.