Barn av Jordens pris for 2022 er tildelt bistandsorganisasjonen Hei Verden, som ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. I snart 50 år har de støttet utdanningsprosjekter for vanskeligstilte barn i nærmere 25 land på flere kontinenter.

I dag er innsatsen konsentrert om unge elever i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru. Utsatte grupper som urfolk, jenter og barn med nedsatt funksjonsevne blir spesielt prioritert.

Samler Magerøyas barn på Nordkapp

Barn av Jordens pris, som er på 150 000 kroner, vil bli overrakt under en seremoni på Nordkapp 21. september, der mer enn 250 skoleelever fra Honningsvåg og fiskevær på Magerøya også vil være til stede. Årets prisbeløp er allerede øremerket for prosjekter i Bangladesh, der covid-pandemien medførte stengte skoler i 18 måneder og fare for at en hel generasjon kan miste grunnleggende undervisning.

Det forteller Dag Christensen for Elin Ekrol, styreleder i stiftelsen Barn av Jorden i en e-post til Finnmarksposten.

- I realiteten står store deler av verden nå overfor en utdanningskrise, sier kommunikasjonsansvarlig Stine Årstad Jacobsen i Hei Verden i en kommentar. Hun legger til at hjelpeorganisasjonen er livssynsnøytral, politisk uavhengig og har sitt verdigrunnlag forankret i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i norske grunnskoler og bidrag fra Norad, støttemedlemmer og lokalt næringsliv.

Bak prisutdelingen står stiftelsen Barn av Jorden, som ble etablert på Nordkapp av forfatteren og journalisten Simon Flem Devold fra Ålesund. Årets pris er den 34. i rekken.