Psykdom er like viktig som sykdom

Av

Om du sliter psykisk skal du være like trygg på at du får like god hjelp som du ville fått om du brakk foten. Med Høyre i regjering får allerede mange flere raskere behandling – men det trengs fortsatt et krafttak for vår psykiske helse.