Nordkapp rådhus, en 62 åring - hvorfor renovere?

Artikkelen er over 1 år gammel

I budsjettforslaget fra rådmannen foreligger det i investeringsplanen for de neste 3 årene en omfattende renovering av rådhuset beregnet til 24 220 000. I en utfordrende budsjettprosess med mange smertelige forslag om kutt og nedleggelser er det forståelig at renovering av rådhuset debatteres, settes opp mot nedleggelser av skole, barnehage og andre viktige tilbud til innbyggerne skriver verneombud Edelh Ingebrigtsen.