Prosessen kjennetegnes ved hemmelighold, stadig nye kutt og korte frister for å beregne konsekvensene. Konsekvensene for øyeblikket er at om lag 30 lærere i Finnmark, mange med svært høy kompetanse, blir arbeidsledige.

Ved Nordkapp videregående skole er det foreslått å kutte blant annet VG 2 og VG 3 studiespesialisering. Dette betyr at lærere med høy kompetanse fra høyskole og universitet vil måtte slutte. Nesten alle lærerne som underviser på studiespesialisering underviser også på yrkesfag, LOSA og på den maritime fagskolen.

Hvis disse lærerne må slutte, hvem skal da undervise i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving på yrkesfagene? Og hvem skal undervise studentene på den maritime fagskolen i matematikk, fysikk, naturfag, norsk, engelsk, meteorologi og økonomi. Studiespesialisering er selve ryggraden ved skolen og leverer høy fagkompetanse til alle klasser.

Det kan virke som om de som har foreslått dette kuttet, ikke forstår hvilke konsekvenser det vil få for hele skolen og lokalsamfunnet. Uten studiespesialisering vil det bli svært vanskelig å gjennomføre undervisningen på alle de andre yrkesfagene.

I verste fall kan det bety en nedleggelse av hele skolen.

Konsekvensene for Nordkapp kommune vil også bli svært store. Skolen er i dag er en av de største kompetansearbeidsplassene i kommunen. Fraflyttingen vil selvfølgelig øke når ansatte med svært høy kompetanse må finne seg arbeid lenger sør. Det betyr også at mange unge må flytte hjemmefra som 16-åringer.

Dette virker helt absurd all den tid det finnes en veldreven videregående skole her i Honningsvåg med en gjennomføringsgrad på 90%, svært gode resultater og god trivsel. Det som nå holder på å skje, vitner ikke mye om satsing på nærskolen.

Vi synes det er svært merkelig at Nordkapp videregående skole skal ta en så stor del av nedskjæringen.