Rasfaren i Honningsvåg forklart

Norges vassdrags- og energidirektorat og Rambøll har sett på rasfaren i Honningsvåg. Det er 31 boliger som er i faresonen for snøskred.