Regelverk og tolkninger til besvær

Av

For oss ble da overraskelsen stor da SV og SP leverte et samlet forslag til innstilling som ga avslag til flere reiselivsbedrifter som virkelig trenger den hjelpa de kan få, der partiene selv hadde begrunnet ut fra lovverket i hver enkelt sak skriver Kommunestyregruppa for Nordkapp Høyre i dette debattinnlegget.