Gå til sidens hovedinnhold

«Regjeringens forslag til NTP er dessverre ikke noe å heise flagget til topps for»

Noen tanker fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) om en av vårens viktigste saker som skal behandles i Stortinget, nemlig Nasjonal Transportplan (NTP).

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iFinnmark)

Det er noen positive nyheter om prosjekter i Finnmark som får penger - fire veiprosjekter og fem havneprosjekter i Finnmark loves penger. Det høres i utgangspunktet veldig bra ut, men i realiteten er det bare to veiprosjekter og ett havneprosjekt som er lyspunktene.

Veiprosjekter

Det er veldig bra at E45 Kløfta som er kjent for stor skredfare ligger inne med 1,1 milliard kroner med oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

Det er også veldig bra at Rv. 94 Akkarfjord–Jansvannet og Rv. 94 Mollstrand–Grøtnes skal utbedres med ny og mer trafikksikker vei. Denne ligger også inne med henholdsvis 690 millioner og 300 millioner kroner med oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

Disse prosjektene vil Fremskrittspartiet presse på for å få oppstart på allerede i 2022.

Det er dessverre bare de to veiprosjektene i hele Finnmark som vil få oppstart i hele neste NTP periode fra 2022-2033!

Det er dessverre INGEN nye prosjekter i Øst-Finnmark i hele NTP perioden.

E69 Skarvbergtunnelen i Porsanger er omtalt men den fikk vi allerede igangsatt i 2018 så det er en ren oppfølging for å fullføre prosjektet.

Jeg hadde store forventninger til at Regjeringen hadde tatt signalene om at det er viktig å få igangsatt prosjektet Strømmen bru i Sør-Varanger, etter at vi forhandlet inn prosjekteringsmidler for prosjektet i Statsbudsjettet for 2021. Da er min jobb å sørge for at Fremskrittspartiet vil klare å forhandle dette inn i NTP med oppstart i 2022, når den skal vedtas i Stortinget denne våren.

Vi har akkurat fått ferdigstilt en fantastisk ny Tana bru, men jeg savner en tydeligere satsning på trafikksikkerhetstiltak slik som gang- og sykkelvei langs E6 fra Tana bru til Skippagurra. På denne strekningen må barn og unge dessverre gå i veien med fare for liv og helse langs en vei som er trafikkert med tungtransport. Denne vil jeg jobbe aktivt for å finne en løsning for i NTP-behandlingen.

Havner og Farled

Det fremstår som en formidabel satsning på havner og farled, men realiteten er at dersom man legger godviljen til bare to nyheter.

Merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Kjøllefjord havn er et viktig prosjekt som vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Det er derfor veldig bra at det er lagt opp til oppstart og fullfinansiering i første periode med 208 millioner.

Innseiling Vardø havn er også et viktig prosjekt som vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Det er skuffende at regjeringen ikke helt har tatt inn over seg flertallsmerknaden fra Statsbudsjettet for 2021 som omhandlet særskilt Vardø han, og bare lagt opp til oppstarts midler på 65 millioner av en totalkostnad på 200 millioner. Prosjektet ligger dessverre an til oppstart først i 2027.

Innseiling til Leirpollen er et allerede finansiert kompensasjonstiltak for infrastruktur som ble gitt som følge av endringer av regelverket for regional støtte, og oppheving av differensiert arbeidsgiveravgift. Kystverket fikk første bevilgning til dette tiltaket i 2015, men prosjektet er utsatt og forsinket av forskjellige årsaker som følge av konsekvensutredning av naturmangfold og økosystem som må hensyn tas. Dette er i så måte ikke et nytt prosjekt og bevilgningene foreligger, men må behandles i statsbudsjettet før de kan disponeres.

Gamvik fiskerihavn og Kamøyvær fiskerihavn er allerede godt i gang med forskutteringsmidler som ble innvilget i 2018 og 2019. Disse forskutteringsprosjektene er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Disse prosjektene forventes å være ferdigstilt allerede før NTP perioden starter i 2022.

Jeg hadde store forventninger til at utdyping av Mehamn havn og Sørvær havn ville få plass i Regjeringens forslag til NTP, men disse er dessverre ikke nevnt. Dette er svært viktige prosjekter for disse lokalsamfunnene med en veldig lav kostnad. Jeg vil derfor jobbe for at Fremskrittspartiet skal få gjennomslag for å få også dette inn i NTP, når den skal vedtas i Stortinget denne våren.

Regjeringens forslag til NTP er dessverre ikke noe å heise flagget til topps for, nå er det bare å brette opp ermene for og sørge for å sikre høy aktivitet på samferdselssiden for å skape aktivitet etter koronaen.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant fra Finnmark

Fremskrittspartiet

Kommentarer til denne saken