Det har vært knyttet stor spenning til resultatet av behandlingen av Hollendaren-rapporten torsdag. Dette særlig fordi den eneste som hittil har måttet forlate sin stilling i Hollendaren-saken er en administrativ leder. Ingen politikere hittil har opplevd noen konsekvens av det som har skjedd.

Mistillitsforslag har hengt i lufta. Det sa Venstres Trine Noodt før denne ukens fylkesting i Troms og Finnmark. Også gruppeleder for FrP, John Karlsen, har svart ja på spørsmål om det er snakk om mulig mistillitsforslag.

Fylkestinget i Troms og Finnmarks fylkeskommune har i dag vedtatt posisjonens forslag. Det fikk 34 stemmer. Det betyr at ingen må gå av som en konsekvens av anskaffelsen av Hollendaren eller revisjonens knusende rapport.

Da debatten var over, og posisjonens forslag var vedtatt, lot Karlsen handling følge på ord, og fremmet mistillitsforslag mot fylkesrådet. Det var en samlet opposisjon som stilte seg bak mistilliten. Forslaget fikk 23 stemmer, og falt dermed mot posisjonen (AP, Sp og SV) som fikk støtte fra 34 fylkestingsmedlemmer.

Avslutningsvis, etter avstemningen og mistillitsforslaget falt, tok Ronny Berg ordet. Han er leder i kontrollutvalget, og han sa fra om at han vil følge oppfordringen fra fylkestinget om å se på lovligheten i saken. Dermed fortsetter Hollendaren-saken å rulle i det fylkeskommunale systemet.

– Ansvar, ikke etterretning

Debatten startet torsdag morgen i fylkestingssalen i Tromsø.

Posisjonen ga uttrykk om at de ikke ønsket å «rydde opp» i fylkesrådet, men heller lære av feilene som har skjedd. Det var opposisjonen lite fornøyd med, og ønsket at dagens sittende fylkesråd møter konsekvenser.

– Ta ansvar. Å ta det til etterretning, holder ikke, sa Jo Inge Hesjevik (H).

Hollendaren-rapporten: Kjøpte båten uten å ha lov til det

Gruppemøte etter gruppemøte

Klokken 10.00 fikk politikerne en pause på 15 minutter etter ønske. Det ble da mulighet til å samles for eventuelle gruppemøter. Det ble deretter bedt om ytterligere 20 minutter til gjennomføring av gruppemøter.

En halvtime seinere gikk Arbeiderpartiets Mari Siljebråten til talerstolen. Hun la fram et forslag på vegne av sitt eget parti, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet.

– At vi får denne rapporten på bordet er helt nødvendig for veien videre. Rapporten og feilen som legges fram, er alvorlig. Saken har ikke vært lagt fram for fylkestinget på rett måte. Derfor må vi bidra med opprydding, og komme inn på det sporet som behandlingen av MS Hollendaren skulle hatt fra start. Saker som behandles av fylkesrådet, må være tilstrekkelig utredet før vedtak fattes, fastslo Siljebråten.

Karlsen ba deretter om ytterlige tjue minutter for gruppemøte.

Under behandlingen av saken ble det også gjentatte ganger bedt om tid til gruppemøter.

Kontrollutvalget fikk knusende rapport: – Det blir mindre artig for fylkestinget å få denne saken til behandling

– Ført bak lyset

Christine Bertheussen Killie fra Høyre var først til å tale under behandlingen av saken.

– Jeg har aldri følt meg så ført bak lyset som politiker i Troms og Finnmark fylkeskommune som nå. Vi har stilt de samme spørsmålene over tid. Og vi får ikke svar. I dag er det stille fra posisjon. Har posisjonen og opposisjon hatt tilgang til samme informasjon til samme tid? spurte Killie.

Rødts Jens Ingvald Olsen roste Høyre for å ha stilte mange spørsmål over flere år før han fortsatte:

– Forslaget som i dag er blitt lagt fram, vil oppfattes som et mistillitsforslag av fylkesrådet. Det skal det ikke oppfattes som. Fylkestinget kan ikke gi fylkesrådet instrukser om å gå inn i administrativ struktur og gjøre noe. Uansett er det på sin plass å spørre om posisjonen har tillit til fylkesrådet, sier Olsen.

Siljebråten opplyste siden om at hun har full tillit til fylkesrådet.

Senterpartiets Irene Lange Nordahl svarte òg ja på spørsmål om tilliten er til stede.

– Rapporten er klar på brudd på god saksbehandling. Fylkesrådet hadde ikke grunnlag til å anskaffe båten og inngå driftsavtale. Vi må forvalte fellesskapets midler på en forsvarlig måte innenfor lov og regelverk. Nå skal det tas lærdom av saken. Slik kan vi ta nødvendige grep framover. Da kan vi se framover og hindre at sånne saker dukker opp igjen, sier Nordahl.

– Hvordan er det mulig?

Karlsen understreker at feil på feil er gjort.

– Hvordan er det mulig å ha tillit til sittende fylkesråd nå da?, la han til.

Noodt påpekte at tilliten til at demokratiske avgjørelser gjøres på en ordentlig måte er brutt.

– Menes det at dette, som er avdekket, ikke skal ha noen konsekvenser for fylkesrådet? spurte Noodt og viste til at det var tidligere fylkesråd som gjennomførte anskaffelsen.

– Det hevdes at dagens at fylkesråd ikke hadde noe med denne prosessen å gjøre. Det stemmer ikke. Enkelte i dagens fylkesråd har vært involvert i saken, påpeker Ronny Berg (Frp).

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen fikk spørsmål om hun selv har tillit til sine fylkesrådsmedlemmer.

– Ja, det har jeg, sier Torbergsen.

Kompleks sak

Fra talerstolen sa SVs Katrine Boel Gregussen at det var uklart hva slags konsekvenser det skal være i en så kompleks sak.

– Men jeg vil være en del av en løsningen ved å sørge for at det aldri skjer igjen, konstaterte Gregussen.

Karlsen foreslo deretter et tillegg om å be kontrollutvalget behandle en ny sak, og se nærmere på det strafferettslige aspektet i saken.

– Eventuelt kan vi politianmelde saken, sa han.

Forslaget falt ved voteringen.

– Det har vært litt klabb og babb – men Kristina Hansen står på at kjøpet av Hollendaren er OK

Slik startet det

I kortform går historien tilbake til 2011. Da hadde Finnmark utfordringer med båttrafikken. Det ble forsøkt ordnet gjennom flere vedtak opp gjennom årene, men det ble aldri formelt vedtatt å kjøpe en ny båt.

Det ble heller ikke avsatt penger til kjøpet i budsjetter i gamle Finnmark fylke. Dette beskrives i rapporten fra KomRev NORD, som også skriver at den midlertidige løsningen Fellesnemnda, heller ikke budsjetterte med kjøp av denne båten.

Den 1. januar 2020 var Finnmark og Troms ett sammenslått fylke. Fylkesråd Kristina Hansen sendte i februar ut pressemelding om anskaffelse av kombibåt. Anbudet ble vunnet av verftet Brødrene Aa, som fikk tilslaget i lukket fylkesrådsmøte i juli 2020.

Kun Kristina Hansen (Ap), Karin Eriksen (Sp) og Anne Toril Eriksen Balto deltok på møtet, der sakspapirene også var unntatt offentlighet.

KomRev NORD har fastslått at de tre ikke hadde fullmakt til å gå til anskaffelse av båten, som totalt har kostet 86 millioner kroner.

En annen som kritiseres i rapporten er nåværende fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) fra Porsanger. Det var under hennes politiske ledelse at det ble inngått en driftsavtale med Boreal for Hollendaren. KomRev NORD slår fast i rapporten at Hanssen ikke hadde lov til å inngå denne avtalen, fordi det ikke var dekning for fylkestinget fatte vedtaket.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark hadde altså verken tillatelse til å anskaffe Hollendaren eller å inngå avtale om å finansiere driften av den. Det kommer fram i rapporten fra KomRev NORD.