- Dette er fortvilende

Flere ganger i vinter har Arve Udstuen på Repvåg opplevd at fylkesvei 8054 ned til Repvåg er fullstendig igjensnødd. - Det virker som de glemmer helt av at det skal brøytes ned hit, når man åpner E69 etter at veien har vært stengt, sier han. Dette reagerer byggeleder i Statens Vegvesen på, som sier at dette blir tatt tak i umiddelbart.