Vi krever at fisket etter snøkrabbe skal komme landindustrien til gode. Fullstendig lukking er ikke et alternativ!

Fiskeridirektoratet har forslag til endringer i reguleringen av deltakelsen i fangst av snøkrabbefiske ute på høring. Det bes blant annet om innspill til en lukking av fisket, noe som innebærer at all produksjon kan skje om bord i fartøy. Dette aksepterer vi ikke.

Arbeiderpartiet har alltid hatt som målsetting at fiskeriene skal skape aktivitet, sysselsetting og verdiskapning på land. Det er all grunn til å tro at kvotene på snøkrabbe vil øke i fremtiden. Av erfaring vet vi at lukking av fiske vil resultere i ombordproduksjon og kjøp og salg av kvoter, noe som ikke vil være til gunst for sjø- og landsiden.

Vi krever derfor at mest mulig og minimum 50% av biomassen skal forbeholdes landindustrien. En økning av snøkrabbefisket vil legge til rette for flere industriarbeidsplasser på land i Nordkapp og i Finnmark.