Ap og Sp har gjentatt til det kjedsommelige at kommuneøkonomien aldri har vært dårligere, og at «Høyre sulteforer kommunene». Nå har SSB og NRK avklart en gang for alle at det er feil.

Tallene kommunene selv rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå er klare, og hos NRK kan vi lese at mange kommuner går med dundrende overskudd. Pengene norske kommuner har på bok er doblet de siste fem åra. Med unntak av 2019 har aldri færre kommuner vært i økonomisk ubalanse og ROBEK-listen vært kortere. Dette viser at kommunene har det best med et borgerlig flertall på Stortinget – og at Ap og Sp må legge fra seg bløffen om sulteforing av Kommune-Norge.

Kommuneøkonomi er ikke noe de fleste av oss tenker på til daglig, men det påvirker hverdagen vår mer enn vi tror. Vi merker det kanskje ikke før vi en dag står der og er avhengig av at kommunen har de ressursene som trengs for å hjelpe oss med det vi trenger.

Uansett hvor du bor i landet skal du være trygg på at skolen er god, og at ditt barn får den oppfølgingen han eller hun trenger av læreren sin. Du skal være trygg på at dine foreldre eller besteforeldre blir tatt godt vare på av hjemmesykepleien eller på sykehjemmet. Vi skal også være trygge på at barnevernet har nok ressurser til å ta alle på alvor, og kunne hjelpe barna som trenger det.

Derfor har Høyre, FrP, Venstre og KrF styrket kommuneøkonomien med 35 milliarder kroner siden 2013. Koronakrisen har vist oss tydelig hvor viktig det er at kommunene har god nok økonomi til å tilby gode tjenester til sine innbyggere. Kommunene ble rammet økonomisk av pandemien, og mange har fått store ekstrautgifter. Disse utgiftene har vi hjulpet kommunene med å dekke. Ingen skal måtte kutte i tjenestene som følge av koronaen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets bløff er avslørt. Det vil alltid være behov for å prioritere i en kommune, og ulike politiske flertall i kommunestyrene vil derfor prioritere ulikt fra sak til sak. Men det store bildet før valget er klart: kommunene har solid økonomi som gir folk gode tjenester i hele landet.