Kommunen er oppe i en krevende situasjon. Pandemien vi har fryktet i lang tid er nå blitt en del av hverdagen, og i frontlinjen står nå mange av våre ansatte og gir tjenester til befolkningen. Tirsdag kveld hadde vi 45 bekreftet smittede i kommunen og vi forventer flere positive tester utover uken.

Vi trodde pandemien var over, mange har feiret at vi endelig kunne slippe restriksjoner og endelig kunne la hverdagen komme tilbake, med sosiale sammenkomster og et åpent samfunn.

Hverdagen kom tilbake, samfunnet ble åpent, men det ble ikke helt som vi hadde tenkt. Nå er koronaen en del av hverdagen, det er smitte rundt i samfunnet og igjen må vi trekke oss tilbake og ta forhåndsregler. Det eneste som er forskjell, er at ansvaret for å hindre at smitten brer seg for mye, ligger på hver enkelt av oss.

Midt oppe i denne situasjonen er det personer som må håndtere hverdagen på jobb med stort arbeidspress og risiko for å bli smittet. Det kom mange smittede på en gang og det har vært vanskelig og nærmest umulig å begrense at smitten sprer seg. I tillegg har vi hatt lite hjemmetester, slik at det ikke har vært mulig å masseteste i skoler og andre plasser. Tester som vi har bestilt inn og skulle hatt for lenge siden, har ikke kommet frem på grunn av feil vi ikke rår over.

I kommunens helsetjeneste er det nå mye ekstra arbeid med smittevern, håndtering av smittede personer og stor pågang av mennesker som er bekymret for egen helse. Den siste tiden har de ansatte stått på natt og dag for å yte de nødvendige tjenestene, og samtidig passe på selv å ikke bli smittet eller spre smitte. Dette er tøft både fysisk og psykisk. Vi er takknemlig for den innsatsen disse ansatte gjør for å hjelpe de syke, og andre som trenger hjelp i vår kommune.

Det er ikke bare innen helse det er utfordringer. Også innen skole og barnehager har vi ansatte som står i frontlinjen. Det er viktig at foreldre kan levere barna i barnehage, for at de skal kunne gå på jobb. Skolen er lovpålagt og skal ikke stenges, det er derfor viktig at de ansatte på skolen er der for barna våre. De ansatte i skole og barnehage utsetter seg selv for risiko for å bli smittet, men de står på og gjør jobben sin på en fortreffelig måte. Mennesker som alltid gir av seg selv for å ta vare på barna våre.

I mange deler av vår organisasjon finner vi mennesker som har oppgaver som blir påvirket av pandemien, slik som for eksempel rengjøringspersonell og vaktmestere. Deres arbeid er viktig i den nye hverdagen, der pandemien gjør at det er mye ekstra arbeid. Det er administrasjon, saksbehandlere og ledere som står på natt og dag for å gi bistand til der det trengs støtte. Og vi har beredskapspersonell som må passe på at de til enhver tid har bemanning tilgjengelig.

I Nordkapp kommune går maskineriet for fullt, alle mann er i arbeid, både ute i frontlinjene og i administrasjon. Vi har gjort de tiltak som er mulig, uten å begrense lovpålagte tjenester. Koronaen er den nye hverdagen, det vil vare en stund, men det går over. Dette er en kamp vi vet vi vinner, og mens det står på, setter vi vår lit til våre ansatte, de som sørger for at vi får gode tjenester uansett om vi har slike utfordringer.

Vi vil rose våre ansatte, vi trenger dere, og takk for at den fantastiske jobben dere gjør.