- Dette er ikke bare en møteplass. Dette betyr en forskjell i hverdagen for de som kommer hit

I rådmannens budsjettforslag for 2020, foreslås det at man legger ned Parken kafe og lavterskel tilbudet Møteplassen som holder til her. Dette vil ramme de som tåler det aller minst i samfunnet vårt.