Gå til sidens hovedinnhold

Så galt, men det finnes da håp?

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola (SP) svarer her på ukeslutten som ble publisert i Finnmarksposten fredag med tittelen «Så galt kan det gå»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser stadig at viktige tjenester og viktige arbeidsplasser blir sentralisert bort fra distriktene og inn til større byer og da som oftest i sør. Stadig mer av kompetansearbeidsplassene forsvinner og tjenester der det er viktig å ha lokalkunnskap blir sentralisert bort og lokalkunnskapen forsvinner.

Jeg tror jeg på vegne av alle politikere i Nordkapp, kan si at dette bekymrer oss, og at vi har et ønske om å stoppe sentraliseringspolitikken.

Kystverket inviterte formannskapet til et møte ved årsskiftet 2019/2020 der de informerte om omorganiseringen og hvilke konsekvenser det ville få, og faren ved en slik omorganisering. På bakgrunn av dette ble det satt i gang en uttalelse som ble vedtatt i kommunestyret den 18.02.2020, som ble sendt ut til Fylkesråd for Samferdsel i Troms og Finnmark, Samferdselsdepartementet, Kystdirektøren Ålesund og Finnmarksbenken på Stortinget. Jeg må anta at denne uttalelsen også ble sendt ut til media i hele Norge.

Dette er noe av det som sto i uttalelsen fra Nordkapp Kommune:

Kommunestyret i Nordkapp frykter at rapporten om ny organisering på sikt kan føre til fragmentering av oppgaver i distriktene, sentralisering og flytting av kompetanse arbeidsplasser. Den geografiske ansvarsfordelingen i Kystverket har vært en styrke og særs viktig når det gjelder myndighetskontakt, brukerkontakt og lokalkunnskap. Kommunestyret mener dette vil svekkes betydelig i ny modell. Over tid frykter vi at reansettelser kun vil skje der ledelsen sitter. Uten lokal ledelse frykter vi at fagmiljøene langs kysten utarmes over tid. Lokal ledelse vil derimot sørge for at kompetansemiljø vil videreutvikles over tid og bli ytterligere styrket og gi en effektiv utnyttelse av ressursene.

For Nordkapp kommune er regionskontoret svært betydningsfullt for sammensetningen av det lokale arbeidsmarkedet. Bortfall av slike kompetansearbeidsplasser svekker den helhetlige samfunnsstrukturen i et arbeidsmarked som forøvrig er sterkt preget av primærnæringene. Kommunestyret ber derfor om at Samferdselsdepartementet sørger for at kompetansemiljøet i Honningsvåg beholdes og styrkes over tid.

En tilstedeværelse av Kystverket, på kysten, er en forutsetning for at Kystverket skal kunne håndtere dagens oppgaver samt ta på seg nye oppgaver i fremtiden.

Dette er en prosess som startet allerede i 2014 og allerede i 2017 viste man at reformen skulle trå i kraft.

I løpet av tiden frem til nå har flere politikere jobbet for å bevare regionskontorene og vi vil fortsette med det. Selv om jeg som fungerende ordfører ikke kan svare for Den daglige «Nordkapp ordføreren» så har jeg tro på at ordføreren og andre politikere er opptatt av å gi god tjeneste til befolkningen i nord, og å bevare kompetansen i og om nordområdene. Det er alltid et mål at kommunen skal være en samarbeidspartner til aktører og næringsdrivende i kommunen, og at vi som folkevalgte skal jobbe for å gjøre vårt ytterste for å sørge for gode tjenester i vår kommune, i vårt fylke, i vår region og nasjonalt, i den rekkefølgen. Kompetansen om nordområdene kan ikke læres av å trykke på en datamaskin, den må komme av tilstedeværelse i nordområdene.

Til slutt må jeg bare si at det er valg i år, det er mulighet å endre dagens politikk, alt håp er ikke ute.