Så mye får kommunene i Finnmark fra havbruksfondet

Oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg Foto:

Hammerfest får mest.

DEL

(iFinnmark) Den 24. oktober utbetales det i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Det er en del av inntektene fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018 som utbetales, fremgår det i en pressemelding fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Vetle Langedahl.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet. Oversikten under gir en oversikt over hvordan utbetalingen fordeles seg mellom fylket og kommunene i fylket.

- Det meste av utbetalingen i 2019 går til kommunene, mens fylkeskommunenes andel er relativt liten i årets utbetaling (ca. 2 pst.). Dette skyldes at det meste av årets utbetaling er en rest fra 2018 som fordeles basert på litt andre prinsipper enn utbetalingen i 2019. Den største delen av årets utbetaling (260 mill. kroner) går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet, heter det i pressemeldingen.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker og -kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen.

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring i distriktene og langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) i pressemeldingen.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier stortingsrepresentant Vetle Langedahl (H) ifølge pressemeldingen.

– Midler fra Havbruksfondet er alfa og omega for å sikre motivasjonen til kommunene som har lagt og legger til rette for oppdrettsnæringen. Midlene som nå deles ut er en viktig del av den totale verdiskapningen som næringen bidrar med, sier politisk nestleder i Troms og Finnmark Venstre Leif Gøran Wasskog.

Artikkeltags