Samarbeid:- Kan det gi bolyst?

Av

Et godt samarbeid forutsetter støttende holdninger. Et godt samarbeid forutsetter god kommunikasjon. Et godt samarbeid skaper et godt resultat, skriver Ruth Hansen i dette debattinnlegget.