Gå til sidens hovedinnhold

Samrøre og dobbelroller har skadet tilliten til Nordkapp-prosessen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iFinnmark)

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp retter i et innlegg onsdag sterk kritikk mot meg etter min kommentarartikkel om Nordkapp-platået.

Men dette er ikke så enkelt som ordføreren vil ha det til, uansett hvor uvitende hun måtte mene at en redaktør i Tromsø er.  For et år siden tok hun selv til orde for å kjøpe Nordkappplatået fra FEFO (Finnmarkseiendommen) for at kommunen skulle være sikret kontroll og inntekter.

Men FEFO-styret sa nei. FEFO ønsker nemlig høyere og mer lukrative inntekter fra å feste ut Nordkapp-platået til Rica Eiendom.

FEFOs festeavtale med Rica har gått ut. Både FEFO og Rica venter nå på kommunens nye områdeplan før de starter forhandlinger om ny festeavtale.

Kommunen avgjør altså i en ny områdeplan i praksis om Nordkapp-platået, et ikonisk sted i landet vårt, reguleres til privat eller offentlig formål. 

Blir det en privat løsning, kan FEFO i prinsippet øke festeavgiften fra 79.000 i året til tretti-førti ganger mer - kanskje et sted mellom tre og fem millioner kroner i året. Dette er selvsagt penger FEFO  har et sterkt ønske om å få hånd om. FEFOS styreleder uttalte nylig til NRK at de vil kreve høyere leie for mindre areal.

Men om kommunen skulle velge å regulere området til offentlige formål i sitt skjebnesvangre møte den 20.juni, vil jo verdien av Nordkapp platået falle sterkt. Og FEFO kan trolig se langt etter de økte inntektene de ønsker seg.

Det er med andre ord slett ikke sikkert at Nordkapp og FEFO har sammenfallende interesser i denne saken, som er helt avgjørende for hvordan et nasjonalsymbol skal forvaltes i fremtiden.

Da er det for å si det mildt, ikke heldig at rådmannen i Nordkapp, Raymond Robertsen, og ordfører Kristina Hansen har hatt nokså tvilsomme dobbeltroller i saken.

Robertsen var styreleder i FEFO mens han var rådmann i Nordkapp. Det er liten tvil om at det foreliggende planforslaget hans (i egenskap av rådmann i Nordkapp), vil tjene FEFO mer enn det opprinnelige forslaget om offentlige arealer.

Et sånt utrolig samrøre burde jo helt opplagt vært behandlet av kontrollkomiteen i FEFO. Men hvem sitter i kontrollkomiteen i FEFO? Jo, eh, Nordkapp-ordfører Kristina Hansen!

I tillegg vet vi nå at viktige møter mellom Scandic og Nordkapp kommune ikke er journalført.

Det vi imidlertid vet, er at etter at Scandic har gjort det klart at omregulering til offentlige formål kan få konsekvenser, og det kan bli et mulig rettslig etterspill, da snur altså kommunen med Kristina Hansen i spissen 180 grader rundt. Og foreslår mer omfattende privatisering av Nordkapp enn noen gang tidligere.

Ordføreren sier de har rådført seg med solid juridisk kompetanse i saken.

Javel, men problemet er bare at rådene er hemmelige. Ingen vet hvilke råd kommunen har fått. Men lokalpolitikere som ber om innsyn, blir hengt ut og latterligjort i sosiale medier.

Hvilke råd har ordføreren fått? Det kan ikke være holdbart at det eneste offentligheten skal forholde seg til er en rådmanns fortolkning av kompliserte juridiske saksforhold.

Jeg oppfordrer ordføreren til å offentliggjøre alle råd fra advokater, og all korrespondanse og dokumenter som har gått mellom Nordkapp kommune, FeFo, Scandic og Rica - og partenes advokater.

Dette bør skje før kommunestyremøte 20. juni. Bare slik kan folk i Nordkapp føle seg trygge på at saksbehandlingen har vært forsvarlig. For i Nordkapp og i FEFO sitter jo ledende personer i Finnmark Arbeiderparti på begge sider av bordet.

Man skulle tro Finnmark Ap hadde lært en lekse etter å ha forært Finnmarks trålkvoter til Røkke og andre rikinger sørpå. Men mye tyder på at man er mer tungnemme enn både jeg og mange andre hadde trodd.

Kommentarer til denne saken