- Kan bli et problem med brannslukking

Artikkelen er over 1 år gammel

Brannsjefen advarer mot mer utbygging på Sarnes da det per i dag ikke er tilstrekkelig kapasitet på slukkevanntilgangen.