Må brakkelegge i over et år på Sarnes

Anlegget til Grieg Seafood as på Sarnes. Innfelt er Vidar Nikolaisen, produksjonssjef Grieg Seafood Finnmark.

Anlegget til Grieg Seafood as på Sarnes. Innfelt er Vidar Nikolaisen, produksjonssjef Grieg Seafood Finnmark.

Grieg Seafood Finnmark forlenger brakklegging på Sarnes i Nordkapp etter dårlig miljøundersøkelse

DEL

Selskapet skal brakklegge lokaliteten i 12-15 måneder istedenfor de lovpålagte 2 månedene for å være sikker på at økosystemet under anlegget får restituert seg helt.

Dette melder Grieg Seafood as selv i en pressemelding.

- Vi følger et strengt regelverk som sikrer at avtrykket fra fiskeoppdrett i fjorden er reversibelt. Blant annet må vi gjennomføre miljøundersøkelser når fisken er på sitt største, for å måle den organiske påvirkningen under anleggene, uttaler Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef i Grieg Seafood Finnmark.

Viste dårligste karakter

Den siste undersøkelsen fra lokaliteten på Sarnes viste 4, som er dårligste karakter.

-Det betyr at vi må gi miljøet under anlegget enda lenger tid enn sist til å hvile seg mellom denne generasjonen og neste generasjon. Dermed kommer vi ikke til å sette ut fisk på Sarnes før i april 2021. Før vi kan gjøre det må vi ta en ny undersøkelse, som må vise at miljøet på lokaliteten er restituert, sier Aamo Nikolaisen i pressemeldingen.

Gode miljøforhold i fjorden

Organisk utslipp fra fisk i havet er en naturlig del av økosystemet. Som fra landdyr er avfallet fra fisken gjødsel for andre organismer, som alger, som spises av mindre dyr, går oppover i næringskjeden og slik bidrar til kretsløpet i havet. Produksjon av mange fisk på et sted kan imidlertid føre til lokal overgjødsling, som vil være negativt både for det lokale miljøet under anlegget og laksens velferd.

-Vi er pålagt å jevnlig utføre en undersøkelse under hvert anlegg og en undersøkelse i fjorden rundt hvert anlegg, for å kontrollere at vi ikke skaper lokal overgjødsling. Undersøkelsen i området rundt lokaliteten på Sarnes viser at miljøforholdene i fjorden er meget gode, sier Aamo Nikolaisen.

Også miljøunderforholdene under 14 av 18 anlegg hos Grieg Seafood Finnmark er gode eller meget gode. Uavhengige tredjeparter gjennomfører alle undersøkelsene.

Det er i stor grad strømmene i fjorden under hver lokalitet som påvirker om miljøforholdene er gode eller ikke.

-Derfor prøver vi alltid å finne lokaliteter med gode strømforhold, og plassere anleggene optimalt slik at strømmene i fjorden treffer riktig og påvirkningen blir minst mulig, forteller produksjonssjefen.

Dersom en lang brakkleggingsperiode ikke er tilstrekkelig, ser selskapet på mulige justeringer av anlegget. Hvis det ikke er nok blir reduksjon i produksjonsvolumet vurdert.

Lærer underveis

Grieg Seafood jobber også med nye strømmodeller for å simulere ulike plasseringer av sine anlegg. Målet er å finne den optimale plasseringen, og slik kunne minimere påvirkningen på miljøet under anlegget.

-I tillegg lærer vi mer om alle lokalitetene våre etter hver produksjonssyklus, som vi justerer driften etter. Forrige gang brakkla vi Sarnes i 6 måneder. Nå ser vi at lokaliteten trenger lenger hviletid, og derfor forlenger vi brakkleggingstiden, sier han.

Vil ivareta elevene

Oppdrettsanlegget på Sarnes er tilknyttet en undervisningskonsesjon som tilhører Finnmark fylkeskommune, men som driftes av Grieg Seafood. Det betyr at elevene på akvakulturlinjen på Nordkapp videregående skole får deler av sin undervisning på anlegget.

-Når Sarnes ligger brakk bruker vi andre anlegg i nærheten i undervisningen. Hvert år blir vi like imponert over de fantastiske elevene fra Nordkapp videregående skole, og sammen med skolen skal vi finne gode løsninger som ivaretar dem på en god måte under hele brakkleggingsperioden, avslutter Nikolaisen.

Grieg Seafood planlegger også et nytt og moderne driftsbygg på 200 kvadratmeter på to plan på Sarnes. Bygget skal blant annet inneholde garderober, møterom, undervisningslokaler, spiserom, oppholdsrom og et eget laboratorium, for å gi enda bedre forhold for skoleelevene.


Artikkeltags