Vil gjennomføre 153 LNG-omlastinger i Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord

Artikkelen er over 1 år gammel

Tschudi Arctic Transit (TAT) har søkt om tillatelse til gjennomføring av i alt 153 LNG-omlastingsoperasjoner i Sarnesfjorden og i Ytre Kåfjord. Dette stiller rådmannen i Nordkapp seg positiv til i sin innstilling til Formannskapet i Nordkapp og begrunner dette med at omsøkte tiltak vil gi store ringvirkninger til Nordkapp kommune.