Reagerer på utspillet fra Nordkapp SV

Kjell Valter Sivertsen i Nordkapp AP reagerer på utspillet til Nordkapp SV, hvor de fronter at de ønsker å få revet internatet Solvang på Sarnes.