Sender «Tro og overtro» fra internatet på Sarnes

Det har tidligere vært sendt pilotepisoder i IFinnmarks serie "Tro og overtro" fra Skytterhuset i Hammerfest og fra Coop i Havøysund. Disse episodene ble godt mottatt, og nå satser iFinnmark videre og neste ut er Internatet Solvang på Sarnes.