- Vi vil ha internatet på Sarnes revet

Nordkapp SV ønsker en helt annen utsikt når man kommer til Sarnes, enn den som er i dag.