Satsning på desentralisert utdanning er fremtiden

Ståle A. Olsen

Ståle A. Olsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne uken kom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ut med sitt veikart for fremtidens næringsliv, ett av de ti trekkene for en bærekraftig fremtid som de peker på er å kontinuerlig tette kompetansegapet for å kunne møte en aldrende befolkning, mestre nye teknologi og klare overgangen til å bli et lavutslippssamfunn.

Mange av grunnverdiene er svært forskjellige mellom Arbeiderpartiet og NHO, derfor er også mange av konklusjonene svært forskjellige, som f. eks. i spørsmål om privatisering av fellesskapet og arbeidstakeres nødvendige rettigheter. Men i denne saken er vi samstemte.

Livslang læring er konseptet om læring igjennom hele livet, det kan best gis igjennom fleksible etter- og videreutdanningstilbud som når ut til alle.

Samfunnet må legge til rette for at vi hele tiden skal være konkurransedyktige og effektive, da er tilgang til kunnskap sentralt. Det samme var det den gang det ble innført folkeskole og folkebibliotek. Gir man ikke folket tilgang til kunnskap, så gir man heller ikke muligheter for utvikling og vekst i samfunnet.

Under koronatiden som har vært til nu, har man vist en enorm evne til kreativ nytenkning for å kunne tilby virkelig desentralisert utdanning. Når vi må, så kan vi, men nu må vi tenke langsiktig og fremtidsrettet, den nye normalen formes nu.

Finnmark Arbeiderparti vil videreføre Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA) og videreføre nettbaserte læringstilbud innen den videregående opplæringen. Dette kontinuerlige arbeidet bidrar sterkt til å tilføre den kompetansen som Finnmarkskommunene trenger fremover.

Arbeiderpartiet vil ha en kompetansereform for læring i hele arbeidslivet, ett av punktene hær er å sikre at arbeidstakere, gjennom avtaler i arbeidslivet, opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning samt bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags