(iFinnmark)

Uværet i helga satte en demper på det meste av trafikken i fylket. Gjerne over tjue veier var på det meste stengt eller kolonnekjørt, erfarer iFinnmark. Søndag kveld var de fleste veiene åpnet. Se oversikten nedenfor.

Disse veiene er stengt

Søndag kveld var følgende veier fortsatt stengt og kolonnekjørt, ifølge VTS sin oversikt over trafikkmeldinger:

Fv. 98 Ifjordfjellet

Stengt på grunn av uvær og opprydningsarbeid.

Rv. 92 Vuottašjávri, i Kautokeino kommune

Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell.

Fv. 888 Bekkarfjord - Hopseidet

Kolonnekjøring på grunn av smal vegbane. Første kolonne fra Bekkarfjord kl. 19:00

Fv. 888 Mehamn - Mehamnelv bru, på strekningen Ifjord - Mehamn

Kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid.

Fv. 894 Mehamnelv bru - Kjøllefjord

Kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid.

Fv. 8070 Kifjord - Dyfjord, i Troms og Finnmark fylke

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv. 8072 Mehamn - Gamvik

Kolonnekjøring på grunn av smal vegbane.