Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet vil sikre mer forutsigbarhet for forsvarsansatte

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har over flere år vært kommunisert en utfordring fra Forsvaret at en ønsker lengre ståtid blant de ansatte, altså at personellet jobber lengre i Forsvaret, for å bygge et sterkere forsvar av landet. Å sikre mer trygghet og forutsigbarhet for forsvarsansatte er noe arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret selv har pekt på som avgjørende for å forlenge ståtiden.

- Senterpartiet mener at de signalene som høyreregjeringen sender ut ved å øke husleien, ikke legge til rette for ledelseselement i hovedområdene til Forsvaret i Nord-Norge og ikke gjøre en jobb i forhold til å sikre fullverdig pensjonsgrunnlag for tilsatte bidrar til å skape usikkerhet i Forsvaret. Vi vil jobbe for bedre forutsigbarhet og mer trygghet for ansatte i Forsvaret, sier Sandra Borch.

Høyreregjeringen vil at Forsvaret skal øke husleia til sine ansatte. Dersom et nytt forslag blir vedtatt, kan folk i Forsvaret ende opp med å betale tre ganger så mye i husleie.

- Senterpartiet vil ikke øke husleien til forsvarsansatte fordi vi frykter signalene som sendes gjennom en slik endring bidrar til at færre ønsker å bli i Forsvaret. Forsvarsansatte er befattet av et omfattende beordringssystem hvor en ofte er 3 til 5 år i en stilling før en bytter jobb. Skal en da ha markedspris på forsvarsboligene innsnevrer man muligheten de ansatte har til å etablere seg å sikre fremtiden sin, fortsetter Borch.

Det har pågått en diskusjon om å flytte ledelseselement i Forsvaret nordover helt siden 2012. Det har også vært en uttalt ambisjon fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret skal være mest mulig likt organisert i fred, krise og krig.

- Senterpartiet er helt på linje med forsvarssjefen i denne saken og vi mener at ved å flytte ledelseselement nordover legger man også opp til å beholde viktig kompetanse ved å signalisere at det finnes karrieremuligheter i hovedinnsatsområdet til Forsvaret. At høyreregjeringen gang på gang har trosset Stortingets vedtak og forsvarssjefens ønske i denne saken er uhørt, sier Borch.

Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret peker på at pensjonssystemet i dag gjør at flere søker seg bort fra Forsvaret. Forsvarsansatte får i dag ikke pensjon av hele lønnen og tillegg som kan utgjøre opptil 60 prosent av lønnen i noen tilfeller, teller ikke med når pensjonen skal beregnes.

- Senterpartiet mener at det må gjøres noe med pensjonssystemet i Forsvaret og vi mener det det er underlig at øvelser og vakt ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget til forsvarsansatte. Dette er noe vi vil se på om vi kommer i regjering, avslutter Borch.