Sivert (20) fikk støtte til å kjøpe båt

Sametingsrådet støtter ung etablerende fisker i Nordkapp.